Uwaga! Attenzione! Ogłaszamy konkurs! Zasady!

Uwaga! Attenzione! Ogłaszamy konkurs! Zasady!

Uwaga! Attenzione! Ogłaszamy konkurs! Zasady!

Regulamin konkursu „Konkurs na FB Żuchliński!”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest P.H.U. Żuchliński S.J, ul. Morska 360a, 81-006 Gdynia, NIP 586-000-26-10;
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator oraz dystrybutor wina marki ASTORIA sklepastoria.pl – sponsor Giro d’Italia.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie facebook.com/zuchlinskirowery
 5. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z klauzulą 13 RODO przez Organizatora w celu poprawnego przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia zwycięscy.
 6. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
 7. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 8. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.
 9. Konkurs trwa od 21.05.2019 do 31.05.2019 do godziny: 23:59
 10. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu03.06.2019 za pośrednictwem FanPage.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony
  lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadania konkursowe

 1. Zadanie konkursowe: Napisz z kim i w jakich okolicznościach otworzyłbyś/otworzyłabyś wino musujące marki Astoria w taki sposób, jak zwycięzca wyścigu Giro d’Italia?
 2. W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców.
 3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą najlepszy komentarz, które ich zdaniem jest najbardziej kreatywny, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody
  za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest: Wino musujące marki Astoria oraz Voucher o wartości 200zł do wykorzystania przy zakupie roweru marki SCOTT – voucher można wykorzystać
  do dnia 31.08.2019r (Tylko na rowery nieprzecenione).
 2. Nagrodę można odebrać TYLKO STACJONARNIE.
 3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 13.07.2019r. Po tym terminie nagroda traci ważność.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody
  z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane
  przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania
  na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie
  14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Polecane